Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu: Publiczne Przedszkole Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego